We use cookies to ensure you get the best experience on our website Find out more.

URSA GLASSWOOL

URSA GLASSWOOL är mineralglasull som används för både termisk och akustisk isolering. Dess råa basmaterial är mineraler. Detta har flera fördelar:

  • Exceptionell termisk isolering.
    URSA GLASSWOOL mineralglasulls produkter har mycket låg konduktans och ger utmärkt isolering för fasader, tak och golv.
  • Optimal akustisk isolering.
    URSA GLASSWOOL mineralglasull produkter ger också mycket bra akustisk isolering när det används för innerväggar, lätta mellanväggar, golv och tak.
  • Skydd mot brand.
    Tack vare dess minerala ursprung är URSA GLASSWOOL produkter är icke brännbara. Hur dessa produkter reagerar på eld beror endast på ytbeläggningen som används.
URSA GLASSWOOl Sertificate

In case of contact with the human body in our mineral wool its dissolution takes place at a reasonable rate. The material is recognized as non-carcinogenic.

URSA GLASSWOOL 33 PN

URSA GLASSWOOL 33 PN är det effektivaste materialet för isolering av väggar, ventilierade fasader, ljudisolerande beläggningar osv.

Halvhårda komprimerade glasullsplattor packade i påsar.

Förpackningstyp
plattor

Tekniset ominaisuudet
Termisk konduktans λD = 0,035 W/mK
Eldfara: A1 (cke brännbar)
vAnvändnings temperatur, ºC: -60 … +220

CE сertificate

URSA GLASSWOOl pack
URSA GLASSWOOl materials
Plattor i förpackning, st. Material i förpackning, m3 Material i förpackning, m2 Längd, mm Bredd, mm Tjocklek, mm
20 0,487 9,744 870 560 50
14 0,487 6,81 870 560 70
10 0,487 4,872 870 560 100
8 0,487 3,898 870 560 125
6 0,438 2,923 870 560 150
6 0,584 2,92 870 560 200

URSA GLASSWOOL 35 PN*

URSA GLASSWOOL 35 PN är termisk och akustisk isolering för ytterväggar och lätta mellanväggar.

Halvhårda komprimerade glasullsplattor packade i påsar.

Förpackningstyp
plattor

Tekniset ominaisuudet
Termisk konduktans λD = 0,035 W/mK
Eldfara: A1 (cke brännbar)
vAnvändnings temperatur, ºC: -60 … +220

CE сertificate

URSA GLASSWOOl pack
URSA GLASSWOOl materials
Plattor i förpackning, st. Material i förpackning, m3 Material i förpackning, m2 Längd, mm Bredd, mm Tjocklek, mm
20 0,491 9,831 870 565 50
10 0,491 4,916 870 565 100
10 0,614 4,916 870 565 125
8 0,589 3,932 870 565 150

URSA GLASSWOOL 37 PN

URSA GLASSWOOL 37 PN är termisk och akustisk isolering för ytterväggar försedda med regler och akustisk isolering för mellanväggar och undertak.

Halvhårda komprimerade glasullsplattor packade i påsar.

Förpackningstyp
plattor

Tekniset ominaisuudet
Termisk konduktans λD = 0,037 W/mK
Eldfara: A1 (cke brännbar)
vAnvändnings temperatur, ºC: -60 … +220

CE сertificate

URSA GLASSWOOl pack
URSA GLASSWOOl materials
Plattor i förpackning, st. Material i förpackning, m3 Material i förpackning, m2 Längd, mm Bredd, mm Tjocklek, mm
24 0,589 11,80 870 565 50
14 0,481 6,87 870 565 70
12 0,589 5,90 870 565 100
10 0,614 4,916 870 565 125
8 0,589 3,932 870 565 150
6 0,589 2,94 870 565 200

URSA GLASSWOOL 35 RN

URSA GLASSWOOL 35 RN är termisk och akustisk isolering för sadeltak, prefabricerade timmerväggar och andra appliceringar.

Komprimerade glasullsrullar.

Förpackningstyp
rullar

Tekniset ominaisuudet
Termisk konduktans λD = 0,035 W/mK
Eldfara: A1 (cke brännbar)
vAnvändnings temperatur, ºC: -60 … +220

CE сertificate

URSA GLASSWOOl pack
URSA GLASSWOOl materials
Plattor i förpackning, st. Material i förpackning, m3 Material i förpackning, m2 Längd, mm Bredd, mm Tjocklek, mm
4 0,519 10,396 4600 565 50
2 0,519 5,198 3600 565 100
2* 0,508 4,068 3600 565 125
2* 0,508 3,39 3000 565 150
1* 0,561 11,224 9200 1220 50
1* 0,561 5,612 4600 1220 100
1* 0,549 4,392 3600 1220 125
1* 0,549 3,66 3000 1220 150
* levereras på begäran

URSA GLASSWOOL 37 RN

URSA GLASSWOOL 37 RN är termisk och akustisk isolering för sadeltak, prefabricerade timmerväggar, industriella tak och andra appliceringar.

Komprimerade glasullsrullar.

Förpackningstyp
rullar

Tekniset ominaisuudet
Termisk konduktans λD = 0,037 W/mK
Eldfara: A1 (cke brännbar)
vAnvändnings temperatur, ºC: -60 … +220

CE сertificate

URSA GLASSWOOl pack
URSA GLASSWOOl materials
Plattor i förpackning, st. Material i förpackning, m3 Material i förpackning, m2 Längd, mm Bredd, mm Tjocklek, mm
4* 0,711 14,238 6300 565 50
2 0,711 7,119 6300 565 100
2* 0,706 5,650 5000 565 125
2* 0,711 4,746 4200 565 150
2 0,768 15,372 6300 1220 50
1 0,768 7,686 6300 1220 100
1* 0,808 6,464 5300 1220 125
1 0,768 5,124 4200 1220 150
* levereras på begäran

URSA GLASSWOOL 40 RN

URSA GLASSWOOL 40 RN är termiskt och akustiskt isolerande — icke belastningsbar isolering: fyllnadsmaterial för timmergolvskonstruktioner, yttre vindsvåningar osv.

Komprimerade glasullsrullar.

Förpackningstyp
rullar

Tekniset ominaisuudet
Termisk konduktans λD = 0,040 W/mK
Eldfara: A1 (cke brännbar)
vAnvändnings temperatur, ºC: -60 … +220

CE сertificate

URSA GLASSWOOl pack
URSA GLASSWOOl materials
Plattor i förpackning, st. Material i förpackning, m3 Material i förpackning, m2 Längd, mm Bredd, mm Tjocklek, mm
2* 0,976 19,52 8000 1220 50
1* 0,976 9,76 8000 1220 100
1* 0,976 7,808 6400 1220 125
1 0,988 6,588 5400 1220 150
* levereras på begäran